Hospital Bed For COVID Care

News & Events

ventilator

थप दुई वटा भेन्टिलेटर जडान

यस त्रिशुली अस्पतालमा थप दुइ वटा भेन्टिलेटर जडान गरिएको जानकारी गरिएको छ । अब यस अस्पतालमा ४ वटा भेन्टिलेटरबाट ICU मा रहेका कोभिड-१९ का शिकिस्त बिरामीलाई सेवा दिन सकिने भएको छ ।…
Read More